Annuleringsvoorwaarden

 Annulering van een geboekt item is kosteloos te annuleren tot 48 uur voor het begin van de geboekte tijdsperiode. 
Indien u minder dan 48 uur voor aanvang van de tijdsperiode annuleert, zullen 100% van de kosten in rekening worden gebracht. 

Intern reglement

 Overtreding van het intern reglement kan leiden tot verwijdering van de omgeving van Bar Barak en zelfs Domein Polderwind. 

Verboden toegang aan personen in het bezit van en/of onder de invloed van drugs of andere verdovende middelen. In de omgeving van Bar Barak heerst er een nultolerantie ten opzichte van drugs, verdovende middelen en hiermee geassocieerde producten. 

Verboden toegang aan personen in staat van dronkenschap.
 
Verboden toegang aan personen die onder welke vorm dan ook spanningen of agressiviteit met zich meebrengen. 

Consumpties dienen steeds genuttigd te worden op de daarvoor voorziene plaatsen (houten terras, ligweide of bara’coons). Glazen of flesjes die worden meegenomen, worden aanzien als gestolen en de personen hiervoor verantwoordelijk, zullen als dusdanig worden behandeld.
 
Ongewenste intimiteiten, onder welke vorm dan ook, en hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag kan leiden tot verwijdering van de omgeving van Bar Barak en zelfs Domein Polderwind.
 
Verboden toegang aan personen in het bezit van wapens, pepperspray, messen of eender welk voorwerp dat als wapen zou kunnen worden gebruikt. Deze voorwerpen zullen in beslag genomen worden. De beslissing van de gastheer/verantwoordelijke van het moment hieromtrent zijn steeds bindend en niet open voor discussie.
 
Uit bescherming van eigen en andermans veiligheid, kan de kleding en bagage van bezoekers worden gecontroleerd door het personeel van Bar Barak. Dit om te vermijden dat onder andere drank, wapens, verboden middelen… in de buurt van de bar worden gebruikt. Als hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot de bar en zijn omgeving geweigerd worden.
 
Bedreiging, agressie, intimidatie of gelijkaardig aanstootgevend gedrag zijn ten strengste verboden in de omgeving van Bar Barak.
 
Handelingen en uitlatingen die duiden op of aanleiding geven tot enige vorm van racisme zijn ten strengste verboden in en rond Bar Barak. Elke persoon die zich hieraan verzuimt, zal de toegang tot de bar en zijn omgeving geweigerd worden of zal worden verwijderd van de bar en zijn omgeving.
 
Bar Barak kan onder geen geding aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade berokkend door andere bezoekers. 

In en rond Bar Barak kan er, ondanks grondig genomen voorzorgsmaatregelen en geregelde schoonmaak, nog een scherf of stuk glas of ander scherp/snijdend voorwerp liggen ingevolge van omgevallen glazen of flessen. Klanten dienen dan ook ten allen tijde aangepast schoeisel te dragen. Bar Barak raadt schoeisel aan dat gesloten is en een stevige zool heeft. Bar Barak kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, kwetsuren en letsels die ontstaan ingevolge van het niet dragen van aangepast schoeisel. 

Bar Barak kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het verloren gaan van eender welk persoonlijk object van zijn bezoekers. Dit geldt ook voor objecten die tussen de terrasplanken terecht zijn gekomen en die niet meer te recupereren zijn. Bar Barak komt in geen geval tussen in de vergoeding van persoonlijke objecten. 

Over situaties waarin het intern reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke van het moment met betrekking tot de mogelijk te nemen maatregelen.